Z Plugin Last Updated poznasz daty ostatnich aktualizacji

Druga beta WordPress 3.6 gotowa do testu